Wednesday, 29, May, 2024

Här finner du nyheter publicerade på nätet. I respektive inlägg finner du också länken till originalartikeln.

Vi håller för närvarande på att återställa ca 300 artiklar som publicerats på denna sida tidigare. Saknar du en tidigare läst artikel så kommer denna att återpubliceras här inom kort. Behöver du tillgång till artikeln innan det är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Du kan också söka bland artiklarna med hjälp av sökord i sökrutan här till höger.

Nyheter från nätet

Riktlinjer för nedtrappning av psykofarmaka

Läkartidningen, 2024-05-08 Den välrenommerade serien »The Maudsley Guidelines« har nyligen kommit ut med en volym om nedtrappning. Riktlinjer för hur man bör trappa ned psykofarmaka saknas i Sverige. Författarna skriver inledningsvis att det finns runt...

Varför tar 1,2 miljoner svenskar antidepressiva mediciner?

Svenska Dagbladet, 2024-05-05 Läkaren André Marx hävdar att vi för länge sedan passerat en brytpunkt – där anti­depressiva mediciner skadar fler än de hjälper. Men påståendet saknar vetenskaplig grund, säger hans kritiker. Piller eller terapi? Ett...

Brant kurva över ADHD-diagnoser – men många slutar tidigt med medicin

Läkartidningen, 2023-11-28 Kurvan över nya ADHD-diagnoser fortsätter brant uppåt, enligt en ny kartläggning från Socialstyrelsen. Bara de tre senaste åren har andelen barn och unga som fått en ADHD-diagnos ökat med uppemot 50 procent. Samtidigt...

Barn som mår dåligt medicineras i onödan

Aftonbladet, 2024-04-02 Akademikerförbundet SSR: I stället för samtalsstöd skrivs antidepressiv medicin ut Kunskapsbrist och ekonomin i vården gör att svenska barn medicineras i onödan, med allvarliga långsiktiga konsekvenser för samhället. Sverige medicinerar nästan fyra gånger fler barn...

Tuff barndom bakom många sjukdomar

Forskning.se, 2022-11-17 Våld i familjen, en förälder som missbrukar – eller inga rena kläder, för små skor, inte tillräckligt med mat på bordet. Sådana barndomsupplevelser ökar risken för sjukdomar i vuxen ålder. Många bär på barndomstrauman....

SSRI-behandling av barn bör skäras ner

Svenska Dagbladet, 2024-03-19 BO rapporterar att förskrivningen av anti­depressiv medicin till barn ökat kraftigt och rekommenderar en skyndsam utvärderin­g. Sverige bör göra som Norge och Danmark och premiera psyko­sociala insatser i stället, skriver Sven Román. Barnombudsmannen...

Vi behöver ett annat perspektiv på psykiska problem

Dagens ETC, 2024-03-11 Många symptom är begripliga svar på svåra levnadssituationer som strukturellt våld (fattigdom), våld och förtryck i nära sociala relationer (våld och övergrepp inom familjen, mobbning) och på offentliga arenor (arbetsplats, skola, bostadsmarknaden,...

Det behövs ingen mer forskning! – Så kan vi utrota psykisk ohälsa

Dagens Arena, 2024-03-06 Psykiska problem är inga sjukdomar, men vi lever i en kultur som gynnar ett individualiserande sjukdomstänk. ”Alla pratar om förebyggande arbete – men vad betyder det egentligen?” frågar sig DN i en ledare med...

Unga med psykisk ohälsa behöver inte fler diagnoser och mediciner

Altinget, 2024-02-20 Fler psykiatriska diagnoser och mer farmakologiska behandlingar är inte lösningen för att stoppa ungas lidande, skriver flera psykologer, socionomer och psykoterapeuter. I en debattartikel i Altinget påstår en rad personer verksamma inom bland annat akademi, psykiatri...

Nollvision för suicid – en dröm att hålla vid liv!

Equal Stockholm, 2024-02-08 Behåll nollvisionen för suicid – vi behöver den. Som människor. Som sjukvård. Som samhälle. Lägger nollvisionen för suicid skulden på fel ställe? Nyligen kunde vi i DN läsa hur en psykiater tar till orda...

Ge inte upp nollvisionen för suicid

Altinget, 2024-02-01 Nollvisionen för suicid har ett starkt symbolvärde. Att ge upp den sänder signaler som...

Diagnoserna gör att skolan slipper ta ansvar

Svenska Dagbladet, 2024-01-21 Skolan ska möta barnens behov och de måste få en chans att lära...

Deltagare sökes till internationell online-enkät om ECT

University of East London söker deltagare till en internationell online-undersökning om elektrokonvulsiv terapi (ECT). Studien...

Konferens: Deprimerade unga – vilken vård?

Equal Stockholm Välkommen till en konferens om framtiden för ungas hälsa Psykiatrin ger närmast rutinmässigt antidepressiva till...

Medlemmar i DSM-5-TR-paneler fick 14 miljoner dollar i hemlig finansiering från industrin

Cirka 60 procent av de amerikanska läkare som ingick i olika paneler och arbetsgrupper för...

Lotta Borg Skoglund utestängs från Läkemedelsverkets expertråd

Läkemedelsverket finner att Charlotte Borg Skoglund inte längre kan anlitas som expert i myndighetens vetenskapliga...

En alternativ psykiatri är möjlig

VK, 2023-12-19 I stället för diagnoser behöver vi förstå människors lidande och symtom utifrån det livssammanhang...

”Ensamhet skapar stora hälsorisker”

Svenska Dagbladet, 2023-12-11 Civilsamhället måste ges en chans att bryta ensamhet. Social hälsa är vägen till...

Brister i psykiatrisk tvångsvård av barn

Inspektionen av vård och omsorg, 2023-12-04 IVO:s tillsyn av psykiatrisk tvångsvård för barn och unga visar...

Tänk om ökningen av adhd-diagnoser beror på för tidig förskolestart

Göteborgs-Posten, 2023-12-21 Enligt statistik och data från patientregistret hos Socialstyrelsen har antalet adhd-diagnoser bland svenska barn...

WHO:s och FN:s nya riktlinjer: Psykiatrin måste förändras till grunden

"Det internationella ramverket för mänskliga rättigheter kräver en förändring av psykiatrin. Alla ska kunna utöva...

Här får unga som mår dåligt hjälp utan remiss

Tidningen Vision, 2023-02-03 På Alepraktikens vårdcentral testade man att låta socionomer och kuratorer ta emot barn...

Nytt faktablad om barns och ungas oro inför klimatförändringen

Folkhälsomyndigheten, 2023-11-16 Det finns barn och unga som känner oro, rädsla eller förtvivlan inför klimatförändringen. Känslorna...

”Skolan orsak till adhd-krisen i psykiatrin”

Svenska Dagbladet, 2023-09-21 Om vi vill att barn ska klara sig igenom skolan utan amfetamin som...

Kvinna blev beroende av utskrivna läkemedel – dog av överdos

SVT Nyheter, 2023-11-16 En kvinna i 30-års åldern avled av överdos – efter att blivit beroende...