Friday, 20, May, 2022

Här finner du nyheter publicerade på nätet. I respektive inlägg finner du också länken till originalartikeln.

Vi håller för närvarande på att återställa ca 300 artiklar som publicerats på denna sida tidigare. Saknar du en tidigare läst artikel så kommer denna att återpubliceras här inom kort. Behöver du tillgång till artikeln innan det är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Du kan också söka bland artiklarna med hjälp av sökord i sökrutan här till höger.

Nyheter från nätet

Webbinarium: Lärdomar och erfarenheter från Trieste Mental Health Experience

"Trieste-modellen", en av de mest radikala psykiatrireformerna i världen, bygger på fyra principer: patienterna är medborgare som förtjänar värdighet och respekt, det finns ett stort terapeutiskt värde i att inkludera dem i stadens dagliga aktiviteter,...

Socialstyrelsen ska kartlägga förskrivningen av antidepressiva läkemedel till äldre

Regeringskansliet, 2022-04-29 Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera förskrivningen av antidepressiva läkemedel till personer som är 65 år och äldre. Syftet är att öka kunskapen om hur förskrivningen har utvecklats över tid...

Dr. Tomas Ljungberg – AD/HD, och det som inte fick sägas

Föreningen för Integrativ Medicin och Hälsa, 2022-05-05 Tomas Ljungberg är legitimerad läkare, docent i farmakologi och hjärnforskare. År 2000 spred sig en konflikt mellan docent Eva Kärfve och professor Christofer Gillberg gällande huruvida AD/HD var...

”Årsrika får behandling utan evidens”

LäkemedelsVärlden, 2022-04-20 Det finns all anledning att reagera på att så många årsrika personer behandlas med antidepressiva, skriver Barbro Westerholm i en debattartikel. Ensamhet som ohälsoorsak har kommit på dagordningen under senare år. Vilka risker medför...
Bild på nedstämt barn som tittar ut genom fönstret.

Nya översikter ger stöd: Ompröva SSRI-medicineringen av barn

Läkartidningen, 2022-04-26 Psykisk ohälsa bland barn och unga har fått stor uppmärksamhet, vilket lett till politiska åtgärder. Under mer än 10 års tid har regeringarna årligen avsatt 1–1,5 miljarder kronor till psykiatrin, och en stor...

Ny avhandling: Svårt för män att söka vård för psykisk ohälsa

Dagens Arena, 2022-04-06 Män med psykisk ohälsa möter flera hinder för att söka vård, jämfört med kvinnor. Särskilt män med låg utbildningsnivå och kunskap om psykisk ohälsa. Män har också generellt en mer negativ attityd...

WHO lanserar e-utbildning för ökad psykisk hälsa

Tisdagen den 12 april arrangerar Världshälsoorganisationen (WHO) en global lansering av sin e-utbildning QualityRights. En utbildning som syftar till att främja psykisk hälsa, undanröja stigmatisering och främja integration i samhället. Det råder en global enighet om...
Bild på en nedstämd kvinna.

Onödiga »utredningar« orsaken till psykiatrins köer

Läkartidningen, 2022-03-02 En psykiatrisk undersökning tar vanligtvis lång tid, och psykiatern måste nästan helt förlita sig på status och anamnes. Klinisk blick och erfarenhet är därmed de främsta verktygen.  De senaste åren har det skett en...
Bild på Carina Håkansson

Modiga terapeuter lär sig mer – ett poddsamtal med Carina Håkansson

Mad in Norway, 2022-03-18 Carina Håkansson är en svensk psykoterapeut, utbildare och lärare och har skrivit en doktorsavhandling med titeln The extended therapy room. Denna titel beskriver Carinas arbete väl, eftersom hon visar hur man...

Digital konferens om nedtrappning av psykofarmaka

Den 6-7 maj arrangerar International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW) en konferens om nedtrappning av psykofarmaka. Konferensen kommer att äga rum digitalt genom eventarrangören Eventbrite. Konferensen är den första stora årliga konferensen som arrangeras...

Ojämlik och tillitsovärdig vård

RSMH-bloggen, 2022-03-08 En bra konsekvens av pandemilagen och samhällsrestriktionerna är att fler insett att vem som...

Webbinar om nedtrappning av antidepressiva läkemedel

Onsdagen den 9 mars arrangerar Terapeutic Initiativ vid University of British Columbia ett webbinarium med...
Bild på man och barn

Utan psykofarmaka kom livet tillbaka

RSMH/Revansch, nr 4 2021 Daniel Leksells mamma var 72 år och hade bara dagar, i bästa...
häst

Nicholas gav sig själv 304 dagar att fortsätta leva – hästterapin blev hans räddning

Hemmets Journal, 2022-02-12 Nicholas orkade inte längre leva med minnena från kriget i Afghanistan. Men först...

JK överklagar skadestånd för tvångsmedicinering

Läkartidningen, 2022-02-07 En patient som anser sig ha blivit utsatt för tvångsmedicinering inom rättspsykiatrin får rätt...

Tro inte på Wold – föräldrar spelar roll

Kvartal, 2022-02-12 Sveriges Radios och kvällstidningarnas alltiallo-expert Agnes Wold säger att det ”inte spelar någon som...
Bild på Lasse Mattila, Alain Topor och Fanny Marell

Det handlar om mer än skolan

Dagens arena, 2022-02-11 Antalet barn med neuropsykiatriska diagnoser har ökat explosionsartat. En del menar att den...
läkare med injektionsspruta

Medicin mot patientens vilja – får skadestånd

Dagens Medicin, 2022-02-01 Vid minst fem tillfällen fick en patient inom rättspsykiatrin medicin injicerad mot sin...

Hjälper diagnoserna verkligen våra unga?

Aftonbladet, 2022-02-05 Det är ingen nyhet att antalet psykiatriska diagnoser radikalt har ökat de senaste decennierna....
taxi

“Respekt till dig bror” – om bemötandets betydelse inom vården

Läkartidningen, 2022-01-21 Patienten hade precis kastat en stol över hela väntrummet och hans flickvän hade försökt...
Sjukhuspersonal.

Självskador är en större orsak till sjukhusvård än våldsbrott

SVT, 2022-01-16 Allvarliga våldsbrott som leder till sjukhusvård har minskat de senaste tio åren. Det är...
Barbro Hejdenberg Ronsten & Lasse Mattila

Personcentrerad vård en praktisk omöjlighet i avsaknaden av brett utbud av behandlingsalternativ och verklig valfrihet

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2022-01-29 Psykisk ohälsa är en av vår samtid största folkhälsoproblem. Den är...
Ung kvinna skriver och håller i telefon

Allt fler unga vill få diagnoser återkallade – Helena: En sten föll bort

Sveriges Radio P4 Värmland, 2022-01-18 "Jag känner att diagnosen förstört mitt liv", det säger 33-åriga Helena...

Socialstyrelsen: Diagnosen inte huggen i sten

Sveriges Radio P4 Värmland, 2022-01-18 I dokumentärserien "Återkallad diagnos" i P1 berättar unga vuxna om varför de vill...

Reportage: Autismdiagnosen förstörde mitt liv

Sveriges Radio P4 Värmland, 2022-01-18 "När diagnosen togs bort var det som att en sten föll...