”Årsrika får behandling utan evidens”

0
111

LäkemedelsVärlden, 2022-04-20

Det finns all anledning att reagera på att så många årsrika personer behandlas med antidepressiva, skriver Barbro Westerholm i en debattartikel.

Ensamhet som ohälsoorsak har kommit på dagordningen under senare år. Vilka risker medför den och vad man kan göra åt den? Professor Peter Strang beskriver i sin bok ”Att höra till – om ensamhet och gemenskap” riskerna så här: Långvarig ofrivillig ensamhet innebär att man lever i en kronisk lågintensiv stress med långvarigt påslag av stresshormoner, som kan ge högt blodtryck och inflammation i kroppen, vilket i sin tur ökar risken för sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och demens samt ger högre risk för depression.

Även regeringen har sett allvarligt på ensamhet hos årsrika människor och därför satsat mer än 100 miljoner på civilsamhället för att åtgärda problemet. Det har varit en utmaning inte minst under pandemin då människor 70+ uppmanades isolera sig och besöksförbud rådde i äldreboenden. Det framgår av alla de mail jag fått under pandemin om isoleringens negativa effekter med den ensamhet den skapade.

Det går dock ännu inte att dra några säkra slutsatser om covid-19-isoleringens hälsomässiga effekter enligt Folkhälsomyndighetens uppföljning ”Ensamhet och hälsa under covid-19-pandemin hos personer över 70 år”.

Läs hela artikeln >>