SSRI-behandling av äldre med depression saknar evidens

0
73

Läkartidningen, 2019-12-30

Inom primärvården och geriatriken träffar man ofta äldre patienter som lider av nedstämdhet. Omfattningen av den psykiska ohälsan i den äldre populationen avspeglas i Socialstyrelsens statistik över förskrivning av antidepressiv medicin till äldre (≥65 år) som visar att nästan var 10:e patient behandlades med SSRI 2018 [1].

2015 kom SBU-rapporten »Behandling av depression hos äldre« [2]. Där gick man bland annat igenom effekt och biverkningar av SSRI jämfört med placebo vid pågående depressiv episod samt vid underhållsbehandling vid depressiv episod i remission. Av de 909 översikter som granskades identifierades endast tre studier av medelhög kvalitet gällande pågående depressiv episod och fyra gällande underhållsbehandling [3].

Utifrån studieunderlaget fann SBU ingen signifikant effekt av SSRI i jämförelse med placebo på gruppnivå gällande remission eller behandlingssvar vid pågående depressiv episod. Vid underhållsbehandling fann man efter ett år inte längre någon skillnad i risk för återinsjuknande mellan SSRI och placebo. Däremot hittade man begränsat stöd för att SSRI minskar risken för återinsjuknande jämfört med placebo i upp till ett års tid.

Läs hela artikeln här.