Seminarium om nedtrappning av psykofarmaka och alternativ till medicinering

0
328

Hur kan man trappa ner psykiatriska läkemedel på ett säkert sätt och vad är alternativet till medicinering? Detta är två frågor som diskuteras och besvaras av Anders Sørensen, Laura Delano och Dex Carrington i ett seminarium i Litteraturhuset i Oslo den 5 april.

Det mesta dagens aktuella kunskap om nedtrappning kommer inte från vetenskaplig forskning utan från erfarenheter från dem med egenupplevd erfarenhet. Patienterna förstod långt före forskarna hur svårt det kan vara att sluta med psykiatriska läkemedel och hur man gör det på ett säkert sätt. Genom deras erfarenheter blev det tydligt hur viktigt det är att gå försiktigt fram och trappa ner långsamt för att undvika de värsta abstinenssymptomen. Under de senaste åren har forskningen kommit i kapp och många studier bekräftar nu de svårigheter som beroendet av receptbelagda läkemedel och abstinens innebär.

Livet efter psykiatriska läkemedel kan vara svårt, ofta på grund av abstinenssymtom från en alltför snabb nedtrappning, tillsammans med återkomsten av tidigare bedövade eller undertryckta känslor och tankar som kommer tillbaka i kölvattnet av medicinerna. Många människor tycker att det är svårt att navigera i denna process på egen hand. Processen kräver ofta mycket tid, självutbildning och ansträngning av den person som går igenom den, vilket är vad som kommer att tas upp i detalj i seminariet.

Anders Sørensen är en dansk klinisk psykolog och doktor i psykiatri med inriktning på psykiatrisk läkemedelsavvänjning. Han är en av världens ledande experter på nedtrappning av psykiatrisk medicinering och läkemedelsfria behandlingar av tillstånd som depression, ångest, stress och psykos.

Laura Delano är en före detta psykiatrisk patient, författare och verkställande direktör för Inner Compass Initiative. En organisation som tillhandahåller information för att underlätta mer välgrundade val när det gäller att ta och sluta med psykiatriska läkemedel.

Dex Carrington är en etablerad norsk komiker och tv-personlighet som tillbringade över ett decennium på flera psykiatriska läkemedel och flera år för att sluta med dem. Han delar med sig av sin starka och inspirerande berättelse om en svår och mödosam resa ut ur det psykiatriska systemet.

För mer information om seminariet PSYCHIATRIC DRUG WITHDRAWAL – science and lived experience, som man även kan delta i digitalt, se TicketCo på https://hbsproductions.ticketco.events/no/nb/e/nedtrapping_av_psykofarmaka_og_erfaringer_fra_psykiatrien.

Lasse Mattila