Vi måste prata om barnen som vantrivs i kulturen

0
158

Göteborgs-Posten, 2022-12-09

När någonting krackelerar i föreställningen om ett välfungerande liv har tanken på medicinering kommit att bli den mest närliggande. Ökningen av antidepressiv medicin för barn tyder på en övertro till den ekonomiska framgångens betydelse, skriver Per Magnus Johansson.

Dagens eko rapporterar att allt fler barn behandlas med antidepressiv medicinering (18/11). Enligt Socialstyrelsens statistik har antalet unga som medicinerats ökat påtagligt de senaste åren. I åldersgruppen 0-17 år förskrevs antidepressiva läkemedel till nästan 33 000 individer. För tio år sedan rörde det sig för samma åldersgrupp om knappt 11 000. På tio år har det således skett en trefaldig ökning av förskrivningar av antidepressiva för barn och unga.

Även i Västra Götaland har ökningen varit stor. För drygt tio år sedan (2011) förskrevs antidepressiva läkemedel till knappt 2 200 barn under 18 år. År 2021 rörde det sig om förskrivningar till knappt 5 300, således mer än en fördubbling.

Läs hela artikeln >>