Monday, 18, November, 2019

Lasse Mattila

11 POSTS 2 COMMENTS
Lasse Mattila är socionom med över 20 års erfarenhet av arbete med och för barn och unga i utsatta livssituationer, däribland som skolkurator och som arbetsledare inom socialtjänsten. Lasse är ansvarig utgivare och chefredaktör för Mad in Sweden samt ordförande i Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP).