Lotta Borg Skoglund utestängs från Läkemedelsverkets expertråd

0
2346

Läkemedelsverket finner att Charlotte Borg Skoglund inte längre kan anlitas som expert i myndighetens vetenskapliga råd. Detta efter myndighetens granskning av Borg Skoglunds intressekonflikter och jävsförbindelser.

Lotta Borg Skoglund är docent i psykiatri vid Uppsala universitet och specialistläkare i psykiatri och allmänmedicin samt grundare av privata vårdbolaget SMART Psykiatri i Sverige AB. Hon är också författare till flera böcker om ADHD och dess behandling och en flitigt anlitad expertgäst i media där hon bland annat återkommande medverkat i SVT, Sveriges Radio, TV4 samt i dagstidningar och kvällspress. Borg Skoglund har även i flera års tid varit ledamot i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd för humanläkemedel. Ett uppdrag som nu avslutas av Läkemedelsverket efter myndighetens granskning av Borg Skoglunds intressekonflikter och jävsförbindelser.

Äventyrar vetenskapliga rådets saklighet och opartiskhet

Efter granskning av jävsförbindelserna i sitt vetenskapliga råd för humanläkemedel har Läkemedelsverket beslutat att inte förlänga Lotta Borg Skoglunds uppdrag som expert i rådet. Myndigheten gör bedömningen att Borg Skoglunds intressekonflikter och jävsförbindelser utgör en sådan omständighet som medför att rådets saklighet och opartiskhet kan komma att ifrågasättas.

Nära samarbete med flera läkemedelsbolag

I sin deklaration av jävsförbindelser och intressekonflikter redogör Borg Skoglund ett flertal tidigare och pågående uppdrag åt flera läkemedelsföretag. Bland annat har Borg Skoglund redogjort för medverkan i företagens marknadsföring eller produktutveckling samt som sakkunnig expert i företagens vetenskapliga råd. Vidare anger Borg Skoglund att haft uppdrag i företagens ”advisory board” samt att hon medverkat i företagens forskningsråd för bedömning av forskningsansökningar.

Bland de av Borg Skoglund deklarerade uppdrag återfinns utbildningsuppdrag, föreläsningar, medverkan i workshops, roll som ledamot i styrgrupp för konferensen Meeting of Minds och uppdragsforskning för Takeda, samt utbildningsuppdrag, föreläsningar, medverkan i workshops för Nordic Drugs, Evolan, DNE Pharma, Novartis UK, UCD, Medicie Nordic, Lundbeck, Janssen-Cilag och Gedeon Richter.

Borg Skoglund anger även att hon erhållit ”investeringar och donationer” motsvarande cirka 14 miljoner kronor från bland annat företagen Tham lnvest och lcebreaker, samt att hon har ett pågående forskningssamarbete med och rollen som pricipal investigator för läkemedelsbolaget Takeda.

Eget vårdbolag och övriga uppdrag

Borg Skoglunds har även sedan 2018 drivit ett eget bolag, SMART Psykiatri i Sverige AB, som enligt bolagets hemsida ”bedriver diagnostisering av neuropsykiatriska sjukdomar och därmed förenlig verksamhet” så som läkemedelsbehandling och receptförnyelse vid framförallt ADHD. Bolaget redovisade år 2022 en omsättning på närmare 56 miljoner kronor (2022).

Utöver ovan har Borg Skoglund även uppdrag som timanställd läkare på Akademiska sjukhuset, Uppsala, Kriminalvården samt som expert i juridiska mål och sakkunnigutlåtanden i rättsprocesser utifrån uppdrag.

Kan inte längre anlitas som expert

I sitt beslut konstaterar Läkemedelsverket att Charlotte Borg Skoglund inte längre kan anlitas som expert i rådet och att hennes uppdrag inte förlängs. Läkemedelsverket har meddelat sitt beslut till Borg Skoglund muntligt inför vetenskapliga rådets tidigare möte samt skriftligen genom kopia på beslutet.

Borg Skoglund har sedan tidigare ett pågående uppdrag som medlem i kunskapsrådet för intresseorganisationen Riksförbundet Attention som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Hon har även sedan 2023 ett styrelseuppdrag i föreningen MIND som enligt föreningens stadgar arbetar för att främja psykisk hälsa.

Lasse Mattila