Samtal med Prof. Dainius Puras

0
425

I fredags samtalade vi med Prof. Dainius Puras, FN:s tidigare “Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of health”. Bland ämnena i samtalet fanns psykisk hälsa och ohälsa, den idag dominerande biomedicinska modellens otillräcklighet, maktobalanserna inom psykiatrin, mänskliga rättigheter, behandlingsrelationens betydelse i förändringsarbetet, samt behovet av en global revolution inom synen på och bemötandet av det vi kallar psykisk ohälsa.

Det finns nu möjlighet att se och lyssna på samtalet med Prof. Dainius Puras. Detta kan du göra bl.a. på vår YouTube-kanal här. Samtalet är ca 55 min. och på engelska.

Om Prof. Dainius Puras

Dainius Puras är läkare och förespråkare av mänskliga rättigheter, med medtal hälsa och barns hälsa som sitt specialistområde. Han är professor och chef för Centre for Child Psychiatry and Social Paediatrics vid Vilnius Universitet, samt chef för Vilnius-baserade icke-statliga organisationen, Human Rights Monitoring Institute. Under de senaste 30 åren har han på olika sätt engagerat sig för att omvandla folkhälsopolitiken och -tjänsterna både både nationellt och internationellt, med särskild fokus på barns rättigheter, på personer med psykiska svårigheter och andra grupper i utsatta situationer. Han har även varit en oberoende expert åt ett flertal regeringar, icke-statliga organisationer och olika FN-organ inom området för rätten till hälsa. Han är författare till över 60 vetenskapliga publikationer inom ämnen som folkhälsa, mental hälsa, och folkhälsopolitik. Han även är även FN:s tidigare (2014-2020) “Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of health”.

Lasse Mattila