“Dags att erkänna trauma som orsak till adhd-beteende”

0
391

Psykologtidningen, 2018-03-19

Inom psykiatrin har det länge hävdats att adhd är ett genetiskt bestämt neuropsykiatriskt funktionshinder som inte har något alls att göra med miljöpåverkan. Till exempel informerade Landstinget i Uppsala 2012:
Forskare som är insatta i området är numera överens om att adhd är ett biologiskt baserat funktionshinder … Det finns inga belägg för att psykosociala faktorer såsom dålig uppfostran, brister i familjefunktion, stress, traumatiska händelser, miljöfaktorer eller dylikt skulle kunna förklara uppkomsten av adhd.
Enligt den förra amerikanska diagnosmanualen innebar förekomst av barndomstrauma att en alternativ diagnos till adhd måste övervägas.
Ny forskning ger nu belägg för att adhd kan ha psykosociala orsaker. I den senaste diagnosmanualen (DSM-5) har synsättet också radikalt förändrats. Psykosociala trauman anges nu som en risk och prognostisk faktor för uppkomst av adhd.
En stor svensk-engelsk undersökning omfattande 18 168 vuxna tvillingar underbygger detta förändrade synsätt. (Capusan et al. Psych Med 2016, 46).

Läs hela artikeln här.