Vi behöver nya perspektiv kring psykisk ohälsa

3
175

Hufvudstadsbladet, 2020-06-16

Psykisk ohälsa är ett mångfasetterat begrepp och omfattar ett brett spektrum av symtom. Till dessa kan bland annat räknas oro, ångest, nedstämdhet, beroende, sömnsvårigheter och suicidalitet. Beroende på vem som definierar psykisk ohälsa, och i vilket sammanhang detta sker, kan innebörden av begreppet se väldigt olika ut. Vilken syn vi utgår ifrån har en avgörande betydelse för utgången av våra ansträngningar för att både förebygga och behandla de symtom som vi i dag kallar för psykisk ohälsa.

Ser vi till den explosionsartade ökningen av den diagnostiserade psykiska ohälsan i samhället kan vi konstatera att dagens dominerande biomedicinska och farmakologiskt inriktade syn på psykisk ohälsa är både otillräcklig och kontraproduktiv.

Medan diagnoskriterierna för psykiatriska diagnoser sjunker kraftigt för varje upplaga av de i dag använda diagnosmanualerna har den ofta godtyckliga psykiatriska praktiken skapat en diagnostisk inflation vars konsekvenser på många håll blivit förödande.

I en ny studie, publicerad i Psychiatry Research, konstateras psykiatriska diagnoser vara vetenskapligt meningslösa som verktyg i identifieringen och förståelsen av psykisk ohälsa. Bland de mest centrala slutsatserna i studien fanns bland annat att så gott som alla diagnoser döljer inflytandet av trauma och svåra livshändelser samt att de psykiatriska diagnoserna berättar mycket lite om individuella patienter och vilken behandling de faktiskt behöver.

Läs hela artikeln här.

3 COMMENTS

  1. Bra Lasse! Som vanligt. Hoppas fler gör insändare av det här slaget.
    Det egentligen enda jag har att invända mot vad som skrivs är..
    “otillräckligt” får det att låta som att psykofarmaka ändå har en plats inom psykiatrin.
    Detta kan såklart leda till fortsatt praxis att personer med psykisk ohälsa BÖR/SKA medicineras, men också få lite terapi/arbetsinriktad “träning”. Jag ser de verktyg som psykiatrin erbjuder som till största del kontraproduktiva, och definitivt långsiktigt, både för individ och värld/samhälle.

    Lasse eller någon annan får gärna länka till artikeln i Psychiatry research.