Nytt faktablad om barns och ungas oro inför klimatförändringen

0
85

Folkhälsomyndigheten, 2023-11-16

Det finns barn och unga som känner oro, rädsla eller förtvivlan inför klimatförändringen. Känslorna förknippas med hopplöshet och förnekelse, men också med handling och engagemang, visar en litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i ett faktablad.

Litteraturöversikten innefattar totalt 18 olika studier, huvudsakligen enkätundersökningar och intervjuer med frågor om barns och ungas uppfattningar om hur klimatförändringen påverkar deras psykiska hälsa. De flesta studierna är gjorda i USA, men även i andra höginkomstländer, och materialet omfattar minst 14 000 barn och unga. Litteraturöversikten visar att det finns barn och unga som uppger att de känner oro, ångest, rädsla, ilska eller förtvivlan inför klimatförändringen och dess konsekvenser.Läs mer >>