Aktiv dödshjälp för ’psykisk sjuka’

1
175

BBC News, 2023-01-14

Sedan 2016 har Kanadas program för medicinsk dödshjälp – känt under förkortningen Maid – varit tillgängligt för vuxna med obotlig sjukdom. År 2021 ändrades lagen så att den även omfattar personer med allvarliga och kroniska fysiska tillstånd, även om tillståndet inte är livshotande. Nu är tanken att aktiv dödshjälp även ska vara tillgänglig för personer som lider av ’psykisk sjukdom’. Kritiken mot idén har inte låtit vänta på sig och kritikerna anser inte att aktiv dödshjälp inte får bli en åtgärd på samhällets tillkortakommanden i att bemöta människor utsatthet och lidande (som inte alltför sällan orsakas av svåra livsomständigheter och bristande psykosocialt och samhälleligt stöd).

Läs mer på BBC News >> (engelska)

Lasse Mattila

1 COMMENT

  1. Vilken usel ide. Ingen dödshjälp alls, tack. Jag litar tillräckligt väl på att den pallitativa vården i Sverige, om och när nu någon eller man själv verkligen behöver den.
    “svåra livsomständigheter och bristande psykosocialt och samhälleligt stöd”, detta är det väsentliga och som det finns för lite och otillräckligt bra resurser för idag och vad den överväldigande majoriteten av psykisk ohälsa(även diagnoser) beror på.