Om Esketamin godkänns – varför inte Es-kokain?

0
21

Equal Stockholm, 2020-01-08

En ”ny antidepressiv” medicin (Esketamin) håller på att lanseras i Europa och därmed också Sverige, av företaget Jansen. Substansen är en något modifierad form av det narkotikaklassade läkemedlet ketamin som nu ska saluföras som nässpray. I Storbritannien, med en något mer livaktig debatt i ämnet än Sverige, har en grupp namnkunniga psykiatriker och psykologer reagerat genom att tillskriva deras motsvarighet till vårt Läkemedelsverk för att påtala brister och risker med substansen innan de godkänner den. Vi publicerar här brevet i vår översättning. Vi lär återkomma i ämnet.

Läs hela artikeln och se översättningen av brevet ovan här.