Om Esketamin godkänns – varför inte Es-kokain?

1
177

Equal Stockholm, 2020-01-08

En ”ny antidepressiv” medicin (Esketamin) håller på att lanseras i Europa och därmed också Sverige, av företaget Jansen. Substansen är en något modifierad form av det narkotikaklassade läkemedlet ketamin som nu ska saluföras som nässpray. I Storbritannien, med en något mer livaktig debatt i ämnet än Sverige, har en grupp namnkunniga psykiatriker och psykologer reagerat genom att tillskriva deras motsvarighet till vårt Läkemedelsverk för att påtala brister och risker med substansen innan de godkänner den. Vi publicerar här brevet i vår översättning. Vi lär återkomma i ämnet.

Läs hela artikeln och se översättningen av brevet ovan här.

1 COMMENT

  1. Dom flesta psykiatriska mediciner borde inte framställas som dom gör. Ok, om man säger att detta och detta kommer dämpa dig, göra dig mindre besvärlig för oss. Men det är ju också vad många droger gör. Dom kan lansera det som en laglig drog, och psykiatrikerna borde inte erbjuda det som något som kommer “läka” något. Iaf inte mer än vad den ena eller andra drogen kan göra.

    En del narkotikaklassade läkemedel gör en stor nytta, men då nästan oftast och enbart i samband med svår smärta, operationer, olyckor, och liknande.

    Bra, som vanligt, att det finns personer inom professionen som kommer med invändningar.