Saturday, 23, January, 2021

Alla dofter av friheten av Stefan Bergström

Fick lugnets stunder i korthetens ögonblick. Sen brände ångest i både kroppen själen. Nu förstår jag valet med kraften i tanken. Har sett vägen, känner alla dofter av friheten. Stefan Bergström

På webben

Minnesåterkonsolidering och psykoterapi

Psykoterapi, 4/2020 Av Göran Högberg, leg läk, med dr, specialist i barn och ungdomspsykiatri, specialist i...

Tidiga miljöfaktorer som ger risk för utvecklingsstörningar

Enligt Läkartidningen den 20 augusti har läkaren och doktoranden Torkel Carlsson nyligen publicerat en systematisk...

Motbevisad teori om kemisk obalans leder till sämre behandlingsutfall vid depression

Av Ana Florence, PhD, 2020-08-04. Översättning av Ann-Cathrine Persson. En ny studie visar att biologiska förklaringsmodeller...

Personliga berättelser