Thursday, 30, March, 2023

Förskrivningen av antidepressiva medel fortsätter att öka – i alla åldersgrupper

Equal Stockholm, 2023-03-13 I ny och bearbetad statistik som vi fått från receptarien Gunnar Bergendahl framkommer att förskrivningen av antidepressiva fortsätter att öka i Sverige. Detta sker samtidigt som det blir alltmer accepterat att SSRI-medel (den...

Nyheter från nätet

Deltagare sökes till intervjustudie om neuropsykiatriska diagnoser utifrån unga vuxnas perspektiv och livslopp: hälsa, identitet och motstånd

Har du blivit diagnostiserad med någon av diagnoserna ADHD, ADD och/eller autismspektrumtillstånd (inklusive diagnosen Aspergers...

”Depressioner beror inte på serotoninbrist”

Forskning & Framsteg, 2022-08-22 Deprimerade människor får fortfarande höra att deras nedstämdhet beror på ”serotoninbrist i...
Bild på en kvinna sittandes på golvet med ansiktet tryckt i armarna.

Depression inte orsakad av kemiska obalanser i hjärnan

Enligt en nyligen publicerad brittisk studie beror depression inte på låga serotoninhalter i hjärnan, så...

Personliga berättelser