Monday, 17, June, 2024

En epidemi av psykisk sjukdom?

Enligt samstämmiga uppgifter har Sverige drabbats av en epidemi av psykiska sjukdomar. Fler får psykiatriska diagnoser. Fler söker sig till psykiatrin. Fler får läkemedel utskrivna. Psykiska problem är den främsta anledningen till sjukskrivningar. Kan man...

Nyheter från nätet

Wunderink: Antipsykotika kan trappas ned på ett säkert sätt utan att risken för återfall ökar

Mad in America, 2024-05-20. Av: Peter Simons. Svensk översättning: Lasse Mattila Långsam nedtrappning av antipsykotika med...

Sociala faktorer bakom psykiskt lidande, enligt ny studie

En nyligen publicerad studie belyser hur ogynnsamma sociala förhållanden kan öka sårbarheten för dålig mental...

Svenska forskare överskattar sin hederlighet

Forskning.se, 2024-02-26 Forskare som grupp överskattar sitt beteende vad gäller forskningsetik, enligt en ny studie. Många...

Personliga berättelser

GALET #6 Jan-Magne Sørensen: Att hantera psykoser utan mediciner

Jan-Magne är överlevare av psykiatrin och ordförande för norska brukarorganisationen Hvite Ørn, en rikstäckande medlemsorganisation...

GALET #5 Elisabeth Punzi: Mad Studies och kritiska kulturarvsstudier

Det finns någonting som heter Mad people's history, Mad heritage, Mad studies och kritiska kulturarvsstudier...

GALET #4 Dunja Grisell: ECT och när det blir riktigt GALET!

Följ med Dunja Grisell när hon berättar om sina egna upplevelser av psykiatrin och när...

GALET #3 Gunnar Bohman: Evidens – vad är det?

Visste du att effekstarka behandlingsmetoder vid psykiskt lidande kan ha låg evidensstyrka? Eller att evidens...

GALET #2 Alain Topor: Återhämtningens hinder och möjligheter

Tillsammans med Alain Topor minns vi tiden då patienter på mentalsjukhus i Sverige var rättslösa....

GALET #1 Åsa Nilsonne: En psykiaters bekännelser

Tillsammans med Åsa Nilsonne reder vi ut begreppen psykolog, psykiater, psykoanalytiker och psykoterapeut. Vi pratar...