Saturday, 18, May, 2024

Sociala faktorer bakom psykiskt lidande, enligt ny studie

En nyligen publicerad studie belyser hur ogynnsamma sociala förhållanden kan öka sårbarheten för dålig mental hälsa över livstiden. Dessa förhållanden, starkt påverkade av strukturella faktorer som förs vidare över generationer, sätter fokus på behovet...

Nyheter från nätet

Sociala faktorer bakom psykiskt lidande, enligt ny studie

En nyligen publicerad studie belyser hur ogynnsamma sociala förhållanden kan öka sårbarheten för dålig mental...

Svenska forskare överskattar sin hederlighet

Forskning.se, 2024-02-26 Forskare som grupp överskattar sitt beteende vad gäller forskningsetik, enligt en ny studie. Många...

SSRI-exponering under graviditeten kopplad till fördröjd neonatal anpassning hos nyfödda

Mad in the UK, 2024-02-23. Av: Richard Sears. Översättning: Lasse Mattila En ny artikel som publicerats...

Personliga berättelser

GALET #6 Jan-Magne Sørensen: Att hantera psykoser utan mediciner

Jan-Magne är överlevare av psykiatrin och ordförande för norska brukarorganisationen Hvite Ørn, en rikstäckande medlemsorganisation...

GALET #5 Elisabeth Punzi: Mad Studies och kritiska kulturarvsstudier

Det finns någonting som heter Mad people's history, Mad heritage, Mad studies och kritiska kulturarvsstudier...

GALET #4 Dunja Grisell: ECT och när det blir riktigt GALET!

Följ med Dunja Grisell när hon berättar om sina egna upplevelser av psykiatrin och när...

GALET #3 Gunnar Bohman: Evidens – vad är det?

Visste du att effekstarka behandlingsmetoder vid psykiskt lidande kan ha låg evidensstyrka? Eller att evidens...

GALET #2 Alain Topor: Återhämtningens hinder och möjligheter

Tillsammans med Alain Topor minns vi tiden då patienter på mentalsjukhus i Sverige var rättslösa....

GALET #1 Åsa Nilsonne: En psykiaters bekännelser

Tillsammans med Åsa Nilsonne reder vi ut begreppen psykolog, psykiater, psykoanalytiker och psykoterapeut. Vi pratar...