Sunday, 11, April, 2021

Fiskar blir nervösa och fega av antidepressiva läkemedel

Forskning.se, 2021-04-06 Hotet att bli uppäten av en rovfisk – men också rester av antidepressiva läkemedel – kan få fiskar att ändra beteende. Även utseendet kan förändras, visar en avhandling.Rester av antidepressiva läkemedel i vattnet...

Nyheter från nätet

Återhämtningsfrekvensen är sex gånger högre för dem som slutar med antipsykotika inom två år

Av Peter Simons, 22 februari 2021 Ny forskning visar att personer med "allvarlig psykisk sjukdom" som...

Minnesåterkonsolidering och psykoterapi

Psykoterapi, 4/2020 Av Göran Högberg, leg läk, med dr, specialist i barn och ungdomspsykiatri, specialist i...

Tidiga miljöfaktorer som ger risk för utvecklingsstörningar

Enligt Läkartidningen den 20 augusti har läkaren och doktoranden Torkel Carlsson nyligen publicerat en systematisk...

Personliga berättelser