The Power Threat Meaning Framework – föreläsning med Dr Lucy Johnstone

0
126

Marie Cederschiölds Högskola

ÖPPEN FÖRELÄSNING

The Power Threat Meaning Framework

Torsdagen den 13 april kl. 09.00-16.00

The Power Threat Meaning Framework (PTMF) är ett nytt perspektiv på varför människor upplever en rad former av lidande, förvirring, rädsla, förtvivlan och oroligt eller besvärande beteende. Det är ett alternativ till de mer traditionella modellerna av psykiatrisk diagnostik.

PTMF sammanfattar och integrerar evidens för vilken roll olika typer av makt spelar i människors liv; de typer av hot som maktmissbruk utgör samt de sätt vi människor har lärt oss att reagera på hot. I traditionell mental hälsa kallas dessa reaktioner på hot ofta för symptom.

PTMF belyser hur vi förstår dessa svåra upplevelser, och hur budskap från samhället i stort kan öka våra känslor av skam, självbeskyllning, isolering, rädsla och skuld.

Läs mer om PTMF, Dr. Lucy Johnstone och om den öppna föreläsningen >>