Ivo kritiserar: Barn bältades på psykosavdelning för vuxna

0
76

Psykologtidningen, 2022-11-25

Den minderåriga patienten med ätstörning blev bältad åtskilliga gånger på en avdelning för vuxna patienter. “Inte förenligt med barnets bästa”, kritiserar  Ivo.

bältesläggning
FOTO: ANNELI JÄDERHOLM

Anmälaren slog larm till Ivo att den minderåriga patienten spändes fast i bälte mer än nödvändigt och att det blivit en rutin för att lösa problem.

Ivo begärde ut dokumentation från Region Västernorrland och kunde konstatera en rad brister. Tvångsåtgärderna hade inte föregåtts av en läkarbedömning i patientens journal. Inte heller hade uppföljningssamtal genomförts efter bältningarna.

Barnet skrev själv till läkaren och bad om att få bearbeta de många bältningarna. Ivo kritiserade att det önskemålet varken följdes upp eller förankrades hos psykolog.

Läs hela artikeln >>