Vi behöver ett annat perspektiv på psykiska problem

0
521

Dagens ETC, 2024-03-11

Många symptom är begripliga svar på svåra levnadssituationer som strukturellt våld (fattigdom), våld och förtryck i nära sociala relationer (våld och övergrepp inom familjen, mobbning) och på offentliga arenor (arbetsplats, skola, bostadsmarknaden, välfärdsaktörer).

Det skriver Alain Topor.

Vi har vant oss att antalet personer med psykisk ohälsa ökar från år till år. Antalet personer med diagnos ADHD har vuxit från cirka två på tusen invånare till tolv på 1 000 mellan 2008 och 2022. Nu har sammanlagt cirka 190 000 personer fått denna diagnos. Ökningen väntas inte mattas av enligt Socialstyrelsen.

Läs hela artikeln >>