Sexuell dysfunktion efter SSRI-utsättning måste beaktas

0
260

Läkartidningen, 2023-03-13

Författaren till en debattartikel i Läkartidningen skriver att han hoppas att »post-finasteridsyndromet« (sexuella, fysiska och psykologiska fynd som typiskt kvarstår minst 3 månader efter utsättning av 5-alfareduktashämmaren finasterid) uppmärksammas inom svensk sjukvård [1].

Även antidepressiva läkemedel kan orsaka en rad sexuella biverkningar (nedsatt sexlust, svårigheter att få orgasm, nedsatt genital känsel, minskad vaginal lubrikation, erektil dysfunktion), och risken att drabbas tycks vara som högst vid användning av SSRI-/SNRI-läkemedel [2, 3].

Läs hela artikeln >>