En diagnos kan både frigöra och fängsla

0
254

Svenska Dagbladet, 2023-08-01

En psykiatrisk diagnos kan öppna vägar för vård som annars inte vore tillgänglig, men riskerar också att skapa en felaktig bild av vad känslolivet innebär. Den situation som psykiatrin försatt sig i vittnar om hur det kan gå när denna i grunden vetenskapliga fråga inte tas på tillräckligt stort allvar.

Den kanadensiske vetenskapsfilosofen Ian Hacking gick nyligen bort. För psykiatrins del har han bidragit med teorier om interaktionen mellan att dela in människor i kategorier och denna indelnings egen påverkan på vår uppfattning om oss själva. Att placeras i en kategori, exempelvis genom att bli tilldelad en diagnos, sker inte i ett socialt vakuum utan i samspel med omgivningen.

Läs hela artikeln >>