SSRI-behandling av barn bör skäras ner

0
141

Svenska Dagbladet, 2024-03-19

BO rapporterar att förskrivningen av anti­depressiv medicin till barn ökat kraftigt och rekommenderar en skyndsam utvärderin­g. Sverige bör göra som Norge och Danmark och premiera psyko­sociala insatser i stället, skriver Sven Román.
Barnombudsmannen skriver i sin nya årsrapport: ”Läkemedels­registret visar att andelen uttag av antidepressiva läkemedel har ökat kraftigt bland både flickor och pojkar de senaste åren”. Barnombuds­mannen ”rekommenderar regeringen att vidta åtgärder för att kartlägga och utvärdera hur och varför psykofarmaka till barn förskrivs och huruvida läkemedels­behandling kombineras med andra insatser.”