Diagnosernas makt är stor – större än förnuftets

0
208

Barn- och ungdomsbyrån / Högskolan Väst, 2023-04-28

Utredning och behandling av barn och ungas s.k. beteendeproblematik vilar tungt i en biomedicinsk diskurs. Alltför sällan ifrågasätts denna uppfattning av professionella som i sin yrkesroll möter barnen inom psykiatrin, skolan eller socialtjänsten. Vad som åsyftas är Attention Deficit Disorder (adhd) – en diagnos som allt oftare ges till barn som uppfattas som hyperaktiva, impulsiva och/eller ouppmärksamma.

Läs hela artikeln >>