Socialstyrelsen ska kartlägga förskrivningen av antidepressiva läkemedel till äldre

0
92

Regeringskansliet, 2022-04-29

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera förskrivningen av antidepressiva läkemedel till personer som är 65 år och äldre. Syftet är att öka kunskapen om hur förskrivningen har utvecklats över tid och vilka effekter det har fått.

­– Psykisk ohälsa är vanligt bland de som är 65 år och äldre. Det är en grupp som använder antidepressiva läkemedel i större utsträckning än yngre personer. Med det här uppdraget vill vi ha mer kunskap om varför det är så och vilka effekter det har haft för patienterna, säger socialminister Lena Hallengren.

Läs hela artikeln >>