”Psykiatrisering ligger bakom psykiatrins haveri”

0
581

Dagens medicin, 2023-01-23

Att normalfungerande människor diagnostiseras med adhd och autism är bekymmersamt för både individen och samhället i stort, anser psykiatrerna Lena Nylander och Linda van Paaschen.

Många har uppmärksammat att allt fler bland släkt, vänner och bekanta uppger att de har fått diagnosen adhd eller autism. Det är också vanligt att personer utan att ha fått diagnosen beskriver sig själva eller andra som ”lite autistiska” eller att de har ”en släng av adhd”.

Psykiatrisk terminologi har integrerats i vårt allmänna språkbruk. Vi kan säga att vi känner oss deprimerade, maniska eller schizo­frena utan att egentligen vara det i dessa kliniska termers rätta bemärkelse. Det är på gott och ont som vi använder oss av sjukdomstermer för att beskriva normal­psykologiska reaktioner och tillstånd. Att normalfungerande människor diagnostiseras med adhd och autism är däremot mer entydigt bekymmersamt för både individen och samhället i stort. Hur har det blivit så här?

Läs hela artikeln >>