Förskrivningen av antidepressiva medel fortsätter att öka – i alla åldersgrupper

0
152

Equal Stockholm, 2023-03-13

I ny och bearbetad statistik som vi fått från receptarien Gunnar Bergendahl framkommer att förskrivningen av antidepressiva fortsätter att öka i Sverige. Detta sker samtidigt som det blir alltmer accepterat att SSRI-medel (den vanligaste gruppen) har en begränsad effekt.

På ett brukarråd hållet i Stockholm presenterar den kända psykiatern Ulla-Karin Nyberg siffror som anger att endast 30 % av personer som äter SSRI svarar positivt på dem:

a) ”Gällande SSRI. Enligt siffror är det endast 30% som svarar positivt på SSRI, hur tar vi hand om resterande 70%?

Svar från Johan Lundberg, vårdprocessansvarig överläkare: Siffrorna förekommer absolut, men kan också diskuteras utifrån olika aspekter.”

Ja, det kan absolut diskuteras från olika aspekter. Man kan till exempel fråga sig om placebo är borträknat från denna siffra? För i väldigt många försök som läkemedelsbolag själva redovisat är det svårt att finna att SSRI är mer effektivt än placebo. Man bör också komma ihåg att dessa läkemedelsbolagsstyrda försök är gjorda under en kort period, månader, ibland veckor och designen på försöken är gjord för att visa ”evidens” för det aktuella ämnet. De flesta som äter SSRI gör det under många år. Det finns inga undersökningar och ingen forskning som visar vad som händer som man äter dessa preparat under flera år.

Läs hela artikeln >>