Svåra nedtrappningssymtom vid SSRI

0
506

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel har ökat explosionsartat i Sverige under de senaste åren. Idag äter ca 1 000 000 personer i Sverige någon form av antidepressivt läkemedel.

Samtidigt som förskrivningen av s.k. antidepressiva läkemedel ökar i Sverige visar ny forskning på allvarliga problem/symtom vid nedtrappning och utsättning av läkemedlen. När det gäller informationen från vården om både läkemedlens ofta bristande effektivitet och allvarliga biverkningar är mycket begränsad.

I mars var Mad in Sweden tillsammans med Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) först i Sverige med att publicera en ny artikel från The Lancet där man lyfter upp just de ofta mycket svåra nedtrappnings- och utsättningssymtomen vid SSRI. Efter detta har FAP uppvaktat såväl TT, regeringen, Socialstyrelsen som lokala hälso- och sjukvårdspolitiker runt om i landet om behovet av uppdaterad information och uppdaterade rekommendationer till både yrkesverksamma och vårdsökande om just SSRI. Igår uppmärksammade SR Morgonekot ämnet och intervjuade bl.a. Göran Högberg i ämnet. Du kan lyssna på reportaget (som ca 1 minut) här.

Lasse Mattila