Dr. Tomas Ljungberg – AD/HD, och det som inte fick sägas

0
463

Föreningen för Integrativ Medicin och Hälsa, 2022-05-05

Tomas Ljungberg är legitimerad läkare, docent i farmakologi och hjärnforskare. År 2000 spred sig en konflikt mellan docent Eva Kärfve och professor Christofer Gillberg gällande huruvida AD/HD var ett biologiskt orsakat tillstånd eller psykosocialt. Socialstyrelsen behövde reda ut vad som var vad, och kallade in docent Tomas Ljungberg för att han skulle, via vetenskaplig stringens, ta reda på vad som egentligen gällde. Tomas Ljungberg åtog sig detta, men då han kom med sina resultat var Socialstyrelsen plötsligt inte längre lika intresserad…

Läs mer och lyssna på poddsamtal med Tomas Ljungberg >>