Hur påverkas du psykiskt av coronakrisen?

1
73

Forskning.se, 2020-03-27

En forskargrupp vid Mittuniversitetet vill undersöka hur social isolering, tilltro till myndigheter, förändrade vanor och oro över ekonomin i spåren av coronakrisen kan hänga samman med psykiska symtom som oro och depression. Och söker nu deltagare i studien.

− Coronautbrottet utgör en av de största utmaningar vårt samhälle ställts inför på mycket lång tid där extrema åtgärder har genomförts i många länder. Utöver dessa drastiska förändringar i många människors liv finns en stor osäkerhet över hur samhället kommer att påverkas, både på kort och lång sikt. Vi vill veta hur människor påverkas av det som sker, säger Elisabet Rondung, forskare vid Institutionen för psykologi och socialt arbete.

Anonym enkät

Forskargruppen väljer att samla in data via en anonymiserad webbenkät. Enkäten innehåller frågor om exempelvis hälsofaktorer, social isolering, tilltro till myndigheter, förändringar i livsföring och ekonomiska faktorer.

− Vi är intresserade av hur individer uppfattar sin livskvalitet och i vilken utsträckning de känner av symtom på nedstämdhet, stress, ångest eller oro. Vi vill förstå vilka faktorer som bidrar till psykiska symtom i en krissituation som den vi upplever just nu, säger Anna Bjärtå, forskare vid Institutionen för psykologi och socialt arbete.

Läs hela artikeln här.

1 COMMENT

  1. En annan grej som relaterar till detta, och som jag tror de flesta av oss påverkas av, är mängden inställda möten, event, fester, sammanträffanden. Känner av det lite grann själv och har hört någon bekant som uttryckt liknande. Man kan ju se fram mot något, som ett välkommet avbrott, eller att få träffa en person eller vissa personer, och så blir det inställt, och så vet vi inte när detta med corona kommer vara slut.

    Det positiva kanske kan vara att fler kanske kommer vara ute i frisk luft, solsken och natur och röra på sig. Undrar om det hade känts tuffare generellt om corona hade kommit i november. Då hade kanske jul, nyår, februarilov blivit drabbade, och folk orkar inte vara ute lika mycket som nu under våren och snart sommar.