Psykiatriambulans ger bättre akutvård

0
98

Vetenskap & Hälsa, 2022-05-12

Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och många samtal till SOS-alarm handlar om just det. Men ambulanssjuksköterskor är i första hand utbildade i att ta hand om akut fysiskt sjuka eller skadade personer. För ett bättre omhändertagande av dem som mår psykiskt dåligt, infördes en psykiatriambulans på prov i Region Skåne. Ambulansen, som är bemannad med både en ambulans- och en psykiatrisjuksköterska, finns nu permanent i Malmöregionen.

Tänk att du mår så dåligt att du funderar på att ta livet av dig. Ambulansen kommer och ambulansteamet vill absolut köra dig till psykiatriakuten. Situationen blir stökig och det slutar med att du blir hämtad av polisen. Något som de flesta skulle uppleva som fruktansvärt och stigmatiserande.

Läs hela artikeln >>