Ge inte upp nollvisionen för suicid

0
50

Altinget, 2024-02-01

Nollvisionen för suicid har ett starkt symbolvärde. Att ge upp den sänder signaler som bekräftar de skadliga myter och föreställningar som redan finns kring suicid. Det skriver Conny Allaskog, NSPH, Rickard Bracken, Suicide Zero, och Inger Händestam, förbundsordförande, SPES – Suicidprevention och efterlevandestöd.

I dagarna har det blossat upp en debatt om huruvida det bör finnas en nollvision kring suicid och vad den innebär för anhöriga efter att en person dött i suicid. Vi i den samlade patient-, brukar- och anhörigrörelsen delar inte den bild som presenteras och tycker att det är olyckligt när framstående debattörer för vår talan – utan att lyssna på oss.

Läs hela artikeln >>