Skriv en personlig berättelse

Vill du dela med dig av dina erfarenheter av psykisk ohälsa och/eller kontakterna med psykiatrin, hälso- och sjukvård eller övriga välfärdssamhället, kontakta oss för publicering.

När du skriver en personlig berättelse, tänk på följande;

 1. En “personlig berättelse” är din erfarenhet och upplevelse av psykisk ohälsa och av kontakterna med psykiatrin, hälso- och sjukvården och/eller övriga välfärdssamhället. Det kan handla om dina tankar, åsikter och reflektioner kopplade till dina erfarenheter, men också om specifika situationer och händelser som du varit med om. För att bli publicerad på Mad in Sweden bör övergripande temat för din personliga berättelse bidra till vårt mål att reformera samhällets insatser vid psykisk ohälsa.
 2. Vi ber dig att ha tålamod med att det kan ta upp 3-4 veckor för att din historia ska läsas och svaras på. Om du av en eller annan anledning önskar snabbare respons från oss ber vi dig att skriva detta i ditt mail, så kommer din berättelse att hanteras skyndsamt.
 3. Alla personliga berättelser publiceras inte på Mad in Sweden. Detta kan bl.a. bero på bristande kvalité på skrivandet eller att berättelsen inte på något sätt bidrar till vårt mål att reformera samhällets insatser vid psykisk ohälsa. Vi letar efter välskrivna historier som är insiktsfulla och som på ett eller annat sätt bidrar till ovan nämnda målet.
 4. Om din historia blir godkänd för publicering kommer vår redaktion att arbeta med dig för att göra berättelsen klar för publicering. Arbetet kan komma att innehålla förslag till ändringar eller tillägg, och kommer alltid att ske i samarbete med dig.
 5. Personliga berättelser är engångsinlägg. Om du fått din berättelse publicerad och vill skriva en ny, var vänlig och kontakta oss. Vi arkiverar dina personliga berättelser under avsnittet ”Personliga berättelser” på sidan.
 6. Vi tillåter anonymitet och användning av pseudonym eller enbart förnamn vid publicering, om det är så att din omedelbara försörjning står på spel vid publicering. Detta kan t.ex. handla om att du genom publicering kan riskera: förlust av jobb, förlust av vårdnad, tvångsinläggning eller -medicinering osv. Vi tillstår att man genom att ”komma ut” med sin historia alltid riskerar stigmatisering och diskriminering, men detta i sig motiverar inte en pseudonymstatus. Vänligen meddela oss vid inlämning av din berättelse om du önskar att vara anonym eller om det är något du är osäker på. Vi föredrar naturligtvis att folk använder sina fulla namn, med sina bilder, då ger berättelserna större kraft och äkthet. Vi har dock också full förståelse för att man under olika omständigheter kan önska anonymitet.
 7. När en personlig berättelse väl är publicerad kommer denna inte att tas bort från arkivet av någon anledning. Tänk därför noga genom om du är redo att publicera din personliga berättelse online innan du skickar in den.

Instruktion vid skrivandet

 • När du skickar in din berättelse till oss, se till att du har genomarbetat den utifrån bästa förmåga både grammatiskt och strukturellt. Vi uppmuntrar att du låter någon som du känner förtroende för (vänner, familj, andra) läsa berättelsen och lämna feedback till dig innan du skickar berättelsen till oss. Vi utgår ifrån att din inlämnade berättelse är ett slutgiltigt utkast, och att inga ytterligare ändringar kommer att göras från din sida när du har mailat berättelsen till oss.
 • Vänligen skicka in din berättelse i ett Microsoft Word eller Open Office-dokument, med typsnitt Times New Roman storlek 12, och inkludera en titel.
 • Berättelsens längd ska helst vara mellan 1500 och 2500 ord.
 • Om du önskar ha bild/bilder med i din berättelse, bifoga dessa i jpg-format och ange exakt var i texten du önskar bilden/bilderna.

När din berättelse blivit godkänt

 • Om din berättelse blivit godkänt för publicering kommer du att bli underrättad inom 3-4 veckor efter att du lämnat in denna.
 • Du kommer, vid fall av att publiceringen inte sker anonymt, att bli ombedd att skicka in en profilbild och kort biografi (upp till 65 ord i längd) som ska bifogas till din berättelse.

Har du några frågor eller funderingar kring ovan, tveka inte att höra av dig till oss.