”Ensamhet skapar stora hälsorisker”

0
174

Svenska Dagbladet, 2023-12-11

Civilsamhället måste ges en chans att bryta ensamhet. Social hälsa är vägen till mental hälsa. Våra träffpunkter är det enda alternativet för många människor, skriver företrädare för Riksförbundet för social och mental hälsa.

Den växande samhällsutmaningen med ofrivillig ensamhet för med sig höga kostnader, både för samhället och den utsatte individen. I våra lokala föreningar ser vi tydligt sambanden mellan ofrivillig ensamhet, psykisk ohälsa och fattigdom.

Läs hela artikeln >>