Brister i psykiatrisk tvångsvård av barn

0
172

Inspektionen av vård och omsorg, 2023-12-04

IVO:s tillsyn av psykiatrisk tvångsvård för barn och unga visar brister i flertalet av de granskade verksamheterna. IVO har bland annat sett att man genomför tvångsåtgärder mot barn och unga utan att lagen medger det.

IVO har granskat 26 verksamheter och funnit brister i 21 av dem. För elva verksamheter är bristerna så allvarliga att vårdgivaren ska redovisa hur man planerar att komma till rätta med bristerna.

Läs hela artikeln >>