Diskussionsserie om nedtrappning av psykofarmaka

1
216

Ända sedan Mad in America grundades 2012 har artiklar som har fokuserat på nedtrappning av psykiatriska läkemedel visat sig vara populära bland webbmagasinets läsare. Det finns ett fortsatt stort intresse för både personliga berättelser om utsättning och nedtrappning, och för vetenskapliga granskningar och vetenskaplig litteratur inom området.

I Mad in Americas nya diskussionsserie utforskas aktuella kunskapsläget gällande säker nedtrappning och utsättning av antidepressiva medel, antipsykotika, bensodiazepiner och centralstimulerande medel. Diskussionsserien kommer att försöka presentera och utforska nya perspektiv på nedtrappning, hämtade från både yrkesverksamma och personer med egen upplevd erfarenhet. Diskussionsserien kommer även lyfta fram kunskaper, färdigheter och erfarenheter som är nödvändiga för att stödja dem som har svårt att trappa ner och sätta ut psykofarmaka.

Första tillfället för diskussionsserien, som kommer att genomföras på engelska, äger rum fredagen den 15 januari 2021 kl. 19.00 svensk tid. Länk till anmälningssidan finner du här. Deltagandet är kostnadsfritt.

Arranmgemanget sker i samarbete med brittiska Council for Evidence-based Psychiatry (CEP) och International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW).

Engelsk presentation av diskussionsserien och dess bakgrund finner du här.

1 COMMENT

  1. Bra initiativ! Jag har mina erfarenheter av att sätta ut, trappa ned, och tankar kring vad jag tycker är viktigast.
    Känner tyvärr lite av ett spontant motstånd till sådana där diskussioner på nätet, men känns som om det är något jag borde lära mig. Det är ju intressant och värdefullt att ta del av. Bra om och när det läggs ut i efterhand.