”Skolan orsak till adhd-krisen i psykiatrin”

0
236

Svenska Dagbladet, 2023-09-21

Om vi vill att barn ska klara sig igenom skolan utan amfetamin som doping måste skolan förändras. Skolans pedagogik och kunskapssyn skapar farlig stress, skriver psykiatern Johan Söderlund.

Sedan millennieskiftet har andelen som diagnostiserats med adhd ökat successivt och ligger nu över 10 procent i Stockholm i åldern 13-17 år. Varannan patient som söker sig till vuxenpsykiatrin i Stockholm önskar utredning eller fortsatt behandling av adhd, vilket gör att många mottagningar inte klarar vårdgarantin för adhd. Slarviga och ofullständiga utredningar, eller patienter som är missnöjda med utfallet, gör att allt fler utredningar behöver göras om. Kostnaden för behandling med amfetaminderivat gör att vuxenpsykiatrins läkemedelsutgifter skenar. Mer behövande patientgrupper får stå tillbaka. De organisatoriska och ekonomiska problemen behöver vården hantera, men grundorsaken ligger inte där.

Läs hela artikeln >>