Psykofarmakologins uppgång och fall

0
185

Läkartidningen, 2022-12-28

RECENSION

The rise and fall of the age of psychopharmacology
Edward Shorter
Oxford University Press; 2021
352 sidor
ISBN: 978-01-9757-443-0

Psykiatrin har länge dragits med ett mindervärdeskomplex gentemot övriga medicinska specialiteter. Vägen in i de medicinska finrummen har gått via psykofarmakologin. Men om man inte vet var man kommer ifrån, vet man inte heller vart man ska. I boken »The rise and fall of the age of psychopharmacology« beskriver medicinhistorikern Edward Shorter utförligt hur psykofarmakologin vuxit fram genom en gynnsam symbios mellan universitet och industri, men hur profitjakten blir vad han kallar för dess fall. Det är lika mycket en berättelse om marknadsföring som om vetenskap.

Läs hela recensionen i Läkartidningen >>