Medicinering betydligt vanligare än terapi vid depression

0
112

Dagens Nyheter, 2023-01-03

Lätt och medelsvår depression bör i första hand behandlas med psykoterapi, enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Ändå behandlas avsevärt fler med antidepressiva läkemedel än med psykoterapi, visar siffror som DN begärt fram.

– Tillgången till psykoterapi bör allmänt bli bättre i snart sagt alla regioner, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Läs hela artikeln >>