Depressionens validitet måste börja tas på allvar

0
462

Läkartidningen, 2022-12-09

Vad är en depression och hur ska tillståndet klassificeras?

En nyligen publicerad artikel i Natures dottertidskrift Molecular Psychiatry angående serotoninhypotesen om depression [1] har skapat uppmärksamhet både nationellt och internationellt [2, 3]. Den här texten fördjupar sig inte i just serotoninhypotesen, men under debatten har en grundläggande ontologisk och nosologisk fråga belysts: vad är en depression, och hur ska tillståndet klassificeras? Den frågan förtjänar att fördjupas.

Läs hela artikeln i Läkartidningen >>