Omdömeslöst förslag om snabbscreening för ADHD

1
98

Göteborgs-Posten, 2022-08-17

Vi studsar till när vi läser förslaget från Moderaterna i Stockholm om att snabbscreena barn i förskoleåldern för att härigenom möjliggöra tidig medicinering och undvika framtida kriminalitet. Är detta ett skämt? skriver bland andra Carina Håkansson, fil. dr. i psykologi.

Men vid närmare eftertanke, manegen är krattad sedan flera år. Såväl politiker som allmänhet har under en räcka av år efterlyst snabba och till synes enkla lösningar på komplexa situationer och livsomständigheter.

Psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser har blivit allt vanligare liksom förekomsten av företag som erbjuder ”specialiserad behandling” och snabba utredningar. Vad specialiseringen innebär råder det dessvärre ofta oklarhet omkring. Tyvärr är det inte alltid först och främst kompetens och personlig lämplighet som avgör vilka verksamheter som får teckna avtal med kommun och region.

Läs hela artikeln >>

1 COMMENT

  1. Jo, det där förslaget var ju ingen höjdare.. Ligger väl inom tankesättet att icke-önskvärda avvikelser i funktion(i förhållandet till vad som anses önskvärt i samhälllet just nu), beror på någonting inuti i hjärnan.

    Det var väldigt försiktigt uttryckt av Carina att skriva “Tyvärr är det inte alltid först och främst kompetens och personlig lämplighet som avgör”. Ungefär som om det i 90% av fallen är kompetens och personlig lämplighet som avgör. Är nog nästan det omvända, tror jag. Det är nog också väldigt svårt att på förhand ta reda på vem och vilka som är lämpliga och kompetenta nog.. Handlar väl som vanligt att för “säljarna” om att kunna tjäna pengar, på skattemedel och utåt sett(och utan granskning eller långsiktig uppföljning) kunna presentera “kvalitet” i verksamheten, tänker jag.

    Bra att artikeln blev publicerad ändå.