Hur myndigheter och medier formar våra föreställningar om psykiskt lidande

1
239

Kvartal, 2022-12-10

Att depression beror på låga serotoninnivåer är en seglivad uppfattning. Men det stämmer inte enligt en stor brittisk studie. Psykologen Markus Dencker och socionomen Lasse Mattila undrar varför det är så tyst om studien i svenska medier.

Att depression orsakas av kemiska obalanser i hjärnan är en vida spridd föreställning, särskilt hos personer som själva är deprimerade.1 I decennier har det påståendet förts vidare av experter som ska ge oberoende vetenskaplig information, till exempel av svenska Vårdguiden och på läkemedlens bipacksedlar.2

Men sedan länge har det varit känt bland forskare och på kliniker att det inte finns vetenskapligt stöd för att depression orsakas på det sättet.3 Redan 1999 avfärdades till exempel den så kallade ”serotoninhypotesen” av amerikanska psykiatriförbundet (APA).4 Även hos svenska Socialstyrelsen är man medvetna om att det saknas vetenskapligt stöd för den teorin.5

Trots det verkar det inte ha funnits något stort intresse i Sverige – vare sig inom vården, hos myndigheter eller bland forskare och journalister – att nyansera den utbredda föreställningen.

Läs hela artikeln >>

1 COMMENT

 1. Bra artikel och att den länkades härifrån.
  Tack till Lasse Matilla och Markus Dencker! Fortsätt så!

  Seriöst med mycket fotnoter i artikeln också. Där jag bland annat läste att “game changer” skämtats bort i public service.
  Blev ingenting förvånad över att det just var 2 st unga, och usla p3-komiker som “skämtade bort” lite av artikelns innehåll som scientologi.
  Vilka social-warriors dom där… p3-ungdomarna. Blev tvungen att göra lite research om dom.

  Att public service och andra medier(t.ex. ETC) inte(och aldrig) lyft det som artikeln handlar om, tror jag delvis handlar om att en hel del som arbetar där, själva äter eller ätit psykofarmaka och/eller vill att förklaringsmodellen med lågt serotonin->depression, ska stämma, eller (i alla fall) att orsak-verkans-förklaringarna ska vara någorlunda symmetriska med den “humor” eller journalistik som bedriv