Donera

Mad in Sweden administreras i samarbete med Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP). FAP är en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte är att reformera samhällets insatser vid psykisk ohälsa.

Då allt arbete i FAP sker ideellt har varje bidrag, både mänskligt och ekonomiskt, av stor betydelse för oss. Vill du bidra ekonomiskt till föreningen syfte och ändamål kan du göra detta antingen genom Swish eller bankgiro >>

Bli medlem och gör skillnad

Vill du bli medlem i FAP kan du göra även detta genom insättning via Swish eller bankgiro >>.

Medlemsavgiften är 250 kr för enskilt medlemskap, 350 kr för familjemedlemskap (samtliga familjemedlemmar) och 1 500 kr för stödmedlem (företag och andra föreningar).

fap