Barn mår inte alltid bättre av en diagnos

1
112

Aftonbladet, 2021-04-06

Jag bär på en stor oro som handlar om den utbredda medikalisering som pågår. Om den individuella sjukdomssyn som dominerar inom psykiatri och som alltmer sprider sig inom socialt arbete och i skolans värld.

Vi lever i en tid präglad av utredningar, skattningsskalor och bedömningsmanualer. Via media nås vi dagligen av begrepp såsom adhd, add, tvångssyndrom, trotssyndrom, autismspektrum, bipolaritet och psykos. Mani. Depression. Utmattningssyndrom.

Antalet psykiatriska diagnoser är fler än någonsin, liksom utskrivning av psykofarmaka. Även till barn och unga. Hur kunde det bli så här? Vad gör det med berörda människor?

Läs hela artikeln här.

1 COMMENT