Läkarnas tysta revolt – gör patientens berättelse till medicinsk bedömning

1
209

Södertörns Högskola, 2021-10-12

Försäkringskassans krav på sjukintyg och vad som krävs för att en person ska beviljas sjukpenning har diskuterats i flera år. I en ny avhandling beskrivs hur läkare använder list och slughet för att maximera chansen att patientens sjukskrivning beviljas.

− Som läkare vet man att Försäkringskassan gör bedömningar som inte alltid stämmer överens med läkarnas medicinska bedömning. Och det är den kännedomen som läkaren utnyttjar. Det kan handla om att ta ut patientens röst ur sjukintyget och få patientens beskrivningar att framstå som objektiva fynd. Särskilt tydligt blir detta när det kommer till exempelvis depressioner. Läkaren skriver inte att patienten känner sig ledsen, utan framstår som ledsen, säger Mani Shutzberg, nybliven doktor i den praktiska kunskapens teori.

Läs hela artikeln här.

1 COMMENT

  1. Rätt intressant artikel. Tycker uttrycket “sociala problem” är olyckligt då vad man egentligen menar oftast(tror jag) är något eller något som är utlöst eller bottnar i något som inte är psykiatriska/psykologiska. Vilket kan vara mycket mer är än “socialt”. Att något är ett socialt problem leder tankarna till sådant som kan individualiseras, alltså att patienten har svårt med något som är socialt.

    Att något inte är utlöst av tankefel/hjärnfel/kemisk-obalans, kan ju ha väldigt många eller specifika orsaker som täcker betydligt större område än enbart invididuellt och socialt.

    Jag tycker medikalisering är ett nästan lika stort problem som psykiatrisering eller psykologisering.
    Tror det finns långt fler än bara läkemedelsindustrin som tjänar på att avgränsa orsaker till individuellt sociala eller mediciniska. Vilket jag tycker fler borde fundera över.