Riktlinjer för publicering

Mad in Sweden fungerar som ett forum för dem som är intresserade av och vill reformera samhällets syn på och insatser vid psykisk ohälsa. Vi strävar efter en kritisk granskning av gällande hälsoparadigm och en rik mångfald av röster och erfarenheter i ämnet. För att lyckas med detta krävs ditt engagemang och att du, om du vill bidra med innehåll till sidan, tänker på följande;

  • Formulera ärligt dina åsikter och erfarenheter. Ditt unika perspektiv är ett välkommet bidrag till de frågor som diskuteras på sidan.
  • Håll god ton. Detta innefattar att du avstår från personliga attacker, hot, sarkasm, spamming, överdrifter, felaktiga åsikter om sig själv eller andra, olagligt material, hädelser, hatiska kommentarer, nedsättande, kränkande och diskriminerande kommentarer, samt hets mot andra människor. Vi ber dig även att uppmuntra dialog kring de olika sakfrågor som behandlas på sidan. Var vänlig och kommentera sakfrågor och idéer, inte personer.
  • Uppmuntra olika synpunkter. Denna sida vill medvetet förena personer med olika bakgrunder och värderingar. Vi ser en civiliserad och inkluderande dialog som avgörande för att hitta lösningar på vårt nuvarande, och i våra ögon både på kort och lång sikt ohållbara, syn på psykisk hälsa och ohälsa.
  • Var relevant för det aktuella ämnet. Irrelevanta kommentarer är störande och försvårar en meningsfull diskussion. Kommentarer som vi anser som irrelevanta och störande kan komma att tas bort. Läsare som vill initiera en ny konversation uppmanas att kontakta oss för publicering. Minimera självhävdelse och länka inte mer än en gång per kommentar/inlägg till t.ex. din egen hemsida.

Alla kommentarer på sidan läses inte per automatik av oss i redaktionen. Upptäcker du kommentarer som du upplever strider mot dessa riktlinjer, eller om du vill ge feedback på riktlinjerna, ber vi dig att kontakta oss.