Grus i lanseringsmaskineriet för Esketamin

0
40

Equal Stockholm, 2020-02-13

Det tänkta europeiska lanseringståget för Esketamin som antidepressiv medicin har kommit av sig. I Storbritannien har läkemedelsmyndigheten satt stopp för preparaten och i Sverige är rådet för Nya terapier tveksamt till om preparatet är effektivt jämfört med kostnaderna. Under tiden presenteras nya granskningar av den påstådda ”evidensen” för preparatet.

NT-rådet, regionernas gemensamma organ för införande av nya terapier rekommenderar nu dock vården runt om i Sverige att vänta med att börja använda Spravato. Detta tills NT-rådet hunnit göra en hälsoekonomisk värdering av den nya behandlingen. För att göra den värderingen behöver rådet en hälsoekonomisk bedömning från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som ännu inte är klart med sin bedömning av den nya depressionsbehandlingen. NT-rådet skriver att regionerna bör avvakta ”för att undvika införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet.”

Läs hela artikeln här.