Grus i lanseringsmaskineriet för Esketamin

1
196

Equal Stockholm, 2020-02-13

Det tänkta europeiska lanseringståget för Esketamin som antidepressiv medicin har kommit av sig. I Storbritannien har läkemedelsmyndigheten satt stopp för preparaten och i Sverige är rådet för Nya terapier tveksamt till om preparatet är effektivt jämfört med kostnaderna. Under tiden presenteras nya granskningar av den påstådda ”evidensen” för preparatet.

NT-rådet, regionernas gemensamma organ för införande av nya terapier rekommenderar nu dock vården runt om i Sverige att vänta med att börja använda Spravato. Detta tills NT-rådet hunnit göra en hälsoekonomisk värdering av den nya behandlingen. För att göra den värderingen behöver rådet en hälsoekonomisk bedömning från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som ännu inte är klart med sin bedömning av den nya depressionsbehandlingen. NT-rådet skriver att regionerna bör avvakta ”för att undvika införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet.”

Läs hela artikeln här.

1 COMMENT

  1. I vissa maskinerier hade jag gärna sett, inte bara grus utan också, klippblock. Fler journalister borde ta sig tid att granska vad som verkligen har evidens och inte, t.ex. genom att se på om läkemedelsföretag presenterat alla studier och hela underlaget.