Föräldrar och ungdomar vill få diagnoser återkallade

0
43

Sveriges Radio P4 Värmland, 2018-05-04

Diagnoser som barn- och ungdomspsykiatrin sätter på barn kan bli ett hinder i deras framtida yrkesliv. Det har P4 Värmlands granskning visat. Allt fler föräldrar och ungdomar vänder sig nu till BUP för att få en diagnos återkallad.

Antalet barn som med en neuropsykiatrisk diagnos ökade med över 300 procent i Sverige under en tioårsperiod mellan 2006-2016 enligt socialstyrelsens statistik.  Bara när det gäller ADHD räknar Socialstyrelsen med att minst 60 000 svenskar under 18 har diagnosen idag, och här i Värmland har antalet barn med ADHD trefaldigats de senaste tio åren.

Men det är inte ovanligt att föräldrar eller ungdomar vill få en diagnos återkallad, berättar neuropsykiatrikern Maria Unenge Hallerbäck.

Läs mer om och lyssna på reportaget på Sveriges Radio P4 här.