Terapiutbildning för sjukvårdspersonal ledde till att färre patienter sjukskrevs

0
114

Linköpings Universitet, 2021-10-12

Sjukvårdspersonal inom primärvården har utbildats i terapiformen ACT för att stärkas i sin egen yrkesroll och kunna fatta bättre medicinskt motiverade beslut. Utbildningen har lett till att sjukskrivningarna för deras patienter minskat med 21 procent. Studien har letts från Linköpings universitet.

Terapiformen Acceptance and Commitment Therapy, ACT, är en uppmärksammad form av beteendeterapi. Syftet med ACT-utbildningen har varit att ge läkare och annan sjukvårdspersonal verktyg för att stå upp för sin egen profession och stärka dem i deras förmåga till att medicinskt bedöma och ha en helhetssyn på patienterna, istället för att använda sjukskrivning som behandling.

Normala livskriser medikaliseras

Cirka 60 procent av alla sjukskrivningar i Sverige är idag relaterade till ångest, depression, smärta och olika former av stressdiagnoser. De flesta patienter med sådana problem behandlas inom primärvården.

– Patienter med exempelvis lätta till medelsvåra depressioner behöver annan hjälp än sjukskrivning. Idag sker det även en medikalisering av normala kriser och livshändelser, via sjukskrivningar. Men det handlar om att lära sig leva med sina känslor och hantera dem. Inom sjukvården behöver vi därför återerövra möjligheten att utföra läkekonst och göra det som är hjälpsamt för patienten, säger Åsa Kadowaki.

Läs hela artikeln här.

Du finner originalartikeln i sin helhet här.