Vill du delta i arbete med artikelserie med teman patienträttigheter och införandet av en patienträttighetslag i Sverige?

0
76

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2020-10-21

Efter ett medlemsinitiativ planerar vi att genomföra en artikelserie med patienträttigheter och särskilt patienträttighetslag, och införande av sådan lag i Sverige som övergripande tema. Tanken är att i flera artiklar uppmärksamma temat ur olika synvinklar, t.ex. genom;

  • Ett faktaunderlag baserat på patientnämndernas ärenderegistrering avseende psykiatri. Faktaunderlaget ska visa både på ren statistik i antal ärenden, typer av ärenden osv., men även hur olika vårdgivare svarat på inkomna ärenden och vad som skett i ärendena. Underlagen ska gå att begära ut direkt från patientnämnderna och finns även till del redan sökbart och öppet på nätet.
  • Intervju/er med juridisk kompetens inom vårdfrågor, yrkesverksamma inom psykiatrin, samt personer med egen upplevd erfarenhet av psykiatrin.
  • Översyn av aktuell lagstiftning, såsom Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientlagen och Patientsäkerhetslagen.

Vill du vara med i arbetet?

Vi söker nu dig som på ett eller annat sätt vill vara med i arbetet med artikelserien. Det kan t.ex. handla om att begära in och/eller gå igenom patientnämndernas ärendeförteckningar och för att sammanfatta ärendebeskrivningarna.

Inspiration

Nedan två länkar som inspiration inför arbetet med artikelserien.

För intresseanmälan och mer information

Vill du veta mer om planerade artikelserien eller om möjliga sätt att bidra, kontakta Ann-Cathrine Persson på anncathrinepersson@gmail.com.

Du finner nyheten som en PDF-fil här.

Läs artikeln i sin helhet här.