Brant kurva över ADHD-diagnoser – men många slutar tidigt med medicin

0
212

Läkartidningen, 2023-11-28

Kurvan över nya ADHD-diagnoser fortsätter brant uppåt, enligt en ny kartläggning från Socialstyrelsen. Bara de tre senaste åren har andelen barn och unga som fått en ADHD-diagnos ökat med uppemot 50 procent. Samtidigt kommer nya rön som visar att många slutar ta sin ADHD-medicin redan under det första året.

Socialstyrelsen började kartlägga förskrivningen av ADHD-läkemedel i Sverige 2006 och redan tidigt syntes en kraftig ökning av andelen diagnostiserade, en trend som har hållit i sig. Sedan 2019 beskrivs ökningen som ännu mer dramatisk än tidigare. Kurvorna pekar brant uppåt för såväl barn och vuxna som bland båda könen. Den allra kraftigaste ökningen märks dock bland flickor mellan 10 och 17 år, samt bland unga kvinnor mellan 18 och 24 år.