Utsatthet i barndomen ökar risken för att drabbas av psykiatriska tillstånd som vuxen

0
190

Folkhälsomyndigheten, 2023-01-19

Personer som har vuxit upp i utsatthet har en markant högre risk att drabbas av psykiatriska tillstånd i vuxen ålder. Risken var högst bland de som hade minst en förälder som hade vårdats för psykiatriska tillstånd eller hade beroendeproblematik. Det visar en studie från Folkhälsomyndigheten.

Studien har gjorts i samarbete med Uppsala universitet och Karolinska Institutet och bygger på registerdata för de knappt 500 000 personer som föddes i Sverige mellan 1969 och 1973. Resultaten visar bland annat att risken att drabbas av psykiatriska tillstånd var högst för de personer vars föräldrar hade vårdats för psykiatriska tillstånd, följt av kvinnor som förlorat en förälder genom suicid och män som upplevt beroendeproblematik hos en förälder. Att ha vuxit upp med flera av de totalt sju indikatorerna på utsatthet som ingick i studien innebar också en kraftigt förhöjd risk för framtida psykiatriska tillstånd.

Läs hela artikeln >>