Den sista psykoterapienheten i den offentligt drivna vården i Stockholm läggs ner

1
92

Equal Stockholm, 2022-09-07

I Sverige är det i princip bara människor med pengar som kan få längre psykoterapier – genom att betala privat. Detta sedan den offentliga vården i princip slutat att erbjuda psykoterapi till sina patienter. Fram till nu har ett undantag varit psykoterapienheten på Psykiatri Södra i Stockholm. Nu läggs den ner.

På 1990-talet bildades det särskilda enheter för psykoterapi runt om i Stockholm. På psykoterapienheterna jobbade utbildade psykoterapeuter i arbetslag och man arbetade med patienter som hade svåra sammansatta psykiska problem med många olika diagnoser, ofta samtidigt. I början på 2000-talet lades den ena psykoterapienheten efter den andra ner i den offentliga vården. På 2010-talet var det till slut bara psykoterapienheten på Psykiatri Södra kvar. Nu ska också den bort.

Läs hela artikeln >>

1 COMMENT

  1. Tråkiga nyheter för personer i Stockholm. Jag fastnade vid det här stycket i texten:
    “Det är enkelt att få upp ”produktiviteten”, att få upp stapeln över personer som erhållit KVÅ-koden kvalificerad psykologisk behandling, man tar bara lite fler och enklare patienter och ger dem kortare behandlingar, men var hamnar patienterna med en mer komplex problematik och som är i behov av längre behandlingar i det, de vi haft här?”

    Vilket får mig att tänka på hur vårdcentraler ibland kan erbjuda upp till ca 10 besök hos en psykolog. Alltså: problemen får inte vara för svåra att reducera ned till att gå och behandla med KBT. Personligen tycker jag det är respektlöst att utgå från att en patient kan eller bör behandlas med kbt, eller ens bör prova det, före man kartlagt och noggrannt satt sig in i vad patienten behöver hjälp eller stöd med.